הזמנה עתידית קיימת

נמצא הזמנה עתידית במערכת עבור תלמיד זה.