הזמנת מדף

Step 1 of 2 - זיהוי

טופס זה מאפשר רכישת מדף ללוקר.המערכת תוודא שאכן תעודת הזהות או הטלפון נמצאים המערכת ובית הספר פתוח למכירת מדפים